TYÖNTEKIJÖIDEN HENKILÖTIETOREKISTERI TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen
.1. Rekisterinpitäjä

Sunnyone Promotion Oy

Yhteystiedot:
Porkkalankatu 9-11
00180 Helsinki


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa


Sunnyone Promotion Oy / Sanni Kaikkonen
Porkkalankatu 9-11
00180 Helsinki
0407161441
sanni.kaikkonen@sunnyone.fi


Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:


Sanni Kaikkonen
Sunnyone Promotion Oy / Sanni Kaikkonen
Porkkalankatu 9-11
00180 Helsinki
0407161441

sanni.kaikkonen@sunnyone.fi2. Rekisteröidyt

Sunnyone Promotion Oy:n työntekijät ja työnhakijat.3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:


- Henkilötietoja käsitellään työsuhteen tai työhakemuksen lähettämisen perusteella.
- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (lomakkeelle kysytty lupa tietojen keräämiseen).

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:


- Sunnyone Promotion Oy:n rekrytointitarkoitukset.


 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:


Yhteystiedot


- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero

 

Asiakastiedot


- työhakemuslomakkeella tiedoksi annetut henkilötiedot ja henkilön osaamis- ja työtaustaan liittyvät tiedot sekä muut rekrytoinnin kannalta tarpeelliset tiedot lomakepohjan mukaisesti.5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sanni.kaikkonen@sunnyone.fi
 

Tarkastusoikeus


Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus


Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen


Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kyseessä on yksityinen tietolähde, henkilötietorekisteri jota ylläpidetään yksityisessä pilvipalvelussa.


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:


- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sunnyone Promotion Oy:n ulkopuolelle.


 

8. Käsittelyn kesto


- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa


- Mikäli työntekijä ei halua enää yhteydenottoja työtarjousten muodossa, hän voi ilmoittaa siitä meille kirjallisesti, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä tai niihin merkitään yhteydenottokielto, ellei henkilö itse uudelleen ilmoita olevansa meillä aktiivisena työnhakijana.9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Sunnyone Promotion Oy:n toimistotyöntekijät.

 

Lisäksi pääsy tietojärjestelmiin on palkanmaksusta vastaavalla tilitoimistolla, Tilitoimisto EMU Oy.

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Mikäli tietoja poikkeuksellisesti siirrettäisiin EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näistä poikkeustapauksista ilmoitetaan asianomaiselle henkilölle etukäteen kirjallisesti.


 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käytämme henkilötietoja päätöksentekoon rekrytoinnissa sekä henkilön soveltuvuuden profiloimiseen kulloiseenkin toimeksiantoon.
 

12. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Ränch Markkinointitoimiston (Markkinointisuunnittelu Kylliäinen Oy) verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

 

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

SUNNYONE PROMOTION

Otakaari 5A 02150 Espoo

Y-tunnus 2660981-8

YHTEISTYÖSSÄ

SEURAA MEITÄ

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
jasenbanneri_2020_200x100_fin.png

©2020 Sunnyone Promotion Design by Ränch Markkinointi