top of page
sunnyonepromotions-peppi
Ylös-tapahtuman-suunnittelu

TAPAHTUMA- TAI PROMOOTIOSUUNNITTELU VARMISTAA ONNISTUMISESI

Promootiolla tarkoitetaan markkinointia, jossa hyödynnetään henkilökohtaista ihmiskontaktia. Ne voivat olla elintarvikkeiden maistattamista, tuotteiden demoamista tai vaikkapa palveluiden esilletuomista. Promootio voi olla myös sissimarkkinointitempaus, esimerkiksi FlashMob eli arkisessa ympäristössä tapahtuva yllättävä esitys. Promootion tarkoitus on tehostaa tuotteiden tai palveluiden liikkumista myyjältä ostajalle. 


Promootioita voidaan käyttää bränditunnettuuden kasvattamiseksi, suoran myynnin aikaansaamiseksi tai liidien keräämiseksi. Promootioilla voidaan myös vivuttaa sisäänmyyntiä lupaamalla jälleenmyyjälle promootiopäiviä sisäänostoerien mukana. Promootioilla saadaan myös kerättyä palautetta suoraan loppukäyttäjiltä. 
 

Tapahtumat ovat yksi vanhimmista ja rakastetuimmista markkinoinnin muodoista. Tapahtumamarkkinoinnissa yritys joko järjestää tapahtuman, osallistuu tapahtuman järjestämiseen tai osallistuu olemassaolevaan tapahtumaan, kuten messuille tai festivaaleille. Tapahtuma tai siihen osallistuminen voi olla puhtaasti brändinrakentamista, mutta useimmiten tapahtumassa kannattaa järjestää myös promootiotoimintaa. Promootio itsessäänkin on markkinointitapahtuma.


Suunnittelu alkaa tavoitteista
 

Tapahtumaa ja/tai promootiota markkinoinnissaan hyödyntävän kannattaa huomioida kolme asiaa heti suunnitteluvaiheessa:

  1. Suunnittelu kannattaa aloittaa tavoitteista. Myös mittarit kannattaa määrittää ajoissa, että ne voidaan huomioida toteutusvaiheessa.

  2. Tavoittelitpa brändinrakennusta tai suoraa myyntiä, promootiosi tai tapahtumasi on tapahduttava oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealle kohderyhmälle.

  3. Promootio ja/tai tapahtuma tarvitsevat erottuvan ja luovan toteutuksen sekä vähintään yhden houkuttelevan toiminnallisuuden – harvoilla tuotteilla on sellaista kulttistatusta, joka yksin riittää houkuttelemaan ihmisiä sitä katsomaan.
     

Tapahtuma tai promootio ei saisi myöskään koskaan olla yksittäinen, ohikiitävä hetki ajassa. Markkinointitapahtumia kannattaa ehdottomasti esi- ja jälkimarkkinoida näkyvästi. Lisäksi tapahtuman aikana kannattaa huomioida myös heidät, jotka eivät fyysisesti pääse paikan päälle ja tarjota heille mahdollisuus osallistua etänä. Myös paikan päällä oleville kannattaa tarjota houkutteleva mahdollisuus jättää digitaalinen jalanjälki vierailustaan. Digitaalisen markkinoinnin avulla saadaan lisättyä kontaktipisteitä myös niille, jotka ovat promootiossa tai muussa tapahtumassa vierailleet. Verkko jatkaa myös mahdollisuuksia mitata markkinointitoimenpiteiden vaikutuksia.
 

Ammattimaisesti suunniteltu markkinointitapahtuma voi olla erittäin kustannustehokas
 

Tapahtumaan ja promootioon vaaditaan toimiva paikka, ajankohta, vetävät toiminnallisuudet, esi- ja jälkimarkkinointia, digimarkkinointia tapahtuman aikana, ammattitaitoiset työntekijät, työvaatteita, logistiikkaa, kasausta, tekniikkaa, siivoamista, purkamista sekä mahdollisesti kassajärjestelmä, tarjoilua, esiintyjiä… Jos markkinoinnillisten tapahtumien suunnittelu ei ole päivätyösi, kannattaa homma suosiolla jättää sellaiselle, kenen on. Teemme yhteistyötä Suomen eturivin tapahtumajärjestäjien kanssa, joten tapahtumamarkkinointisi kokonaisuus on meillä erittäin hyvissä käsissä.


Pienen promootion voi edullisimmillaan teettää muutamalla satasella kun taas yläraja tapahtumilla on Suomessakin miljoonissa. Myyntipromootioiden hinnoittelu on usein tuntiperusteinen ja perustuu promoottorien työtunteihin, heille mahdollisesti järjestettävään koulutukseen ja mahdollisiin matkakuluihin, jos promootio tapahtuu pienemmällä paikkakunnalla, jossa ei ole paikallisia promoottoreja. Suunnittelu- ja toteutustuntien määrä sekä muut kustannukset riippuvat aivan siitä, millainen tapahtuma päätetään järjestää. 


Esimerkiksi näytejakeluissa ja maistatuksissa päästään usein hyvin kilpailukykyisiin hintoihin. Kasvokkain tapahtuva ammattipromoottorimme ja asiakkaan kohtaaminen saattaa maksaa vain muutamia kymmeniä senttejä. Tavoitteena voidaan pitää, että aktivointi maksaa itsensä takaisin lisääntyneenä myyntinä – joskus tämä tavoite täyttyy jo samana päivänä! Yhdessä suunnittelijoidemme kanssa löydämme varmasti parhaan vaihtoehdon budjetillesi.

bottom of page